Направата на градинска пътека от дървесни шайби е едно сравнително лесно, но времепоглъщащо начинание, което обаче след реализирането си впечатлява с непринудената артистична красота на естествените материали. В различни публикации сме засягали подобни идеи за интериорно приложение на този подход, както при изработката на Подова настилка от дървесни шайби или Стенна декорация с дървесина. Работата в градината е аналогична, но мащабът е по-голям, възможните методи на работа повече, а детайлите и формите при аранжирането – неограничени. На първо място е необходимо планиране и добра подготовка, които включват съобразяването и предвиждането на възможните пречки, осигуряването на нужните материали и избор за начин за изпълнение.


Изборът на дървен материал за пътеката е основата за бъдещата работа. Той може да бъде един тип или комбинация от различни видове. Желателно е да се предвиди възможното стареене и загниване предвид факта, че пътеката ще бъде изложена на най-различни атмосферни условия. При някои дървесни видове е задължително отстраняването на кората, а при други не. Добрата подготовка и експертна помощ ще осигурят максимален живот на сътвореното. Осигуряването на формата, подготовката и нивелирането на основата са също изключително важни. В зависимост от дебелината на шайбите, които може да са дори дънери, се дава дълбочина на формата. Подложка за подреждането на дървените елементи може да се направи от пясък, почва или различни спойващи смеси. Дървесината може да се импрегнира предварително, след направата или да се остави без обработка. Възможностите са безброй, важното е да има желание, време и творческо вдъхновение.