Градинските алеи и пътеки се създават не само с декоративна цел, но също така, за да предпазят растенията и да ни посочат вярната посока. Ето защо, трябва добре да се обмисли дизайнът на градинската пътека, за да бъде едновременно красива и функционална. Широчината зависи от площта, която можете да отделите, а предварителната подготовка на долните земни слоеве ще зависи от натоварването, на което ще бъде подлагана; трябва да се помисли за отводняване, за осветление и редица други детайли. Когато сте готови и имате ясна концепция, то може да се пристъпи и към изпълнение. Тук ви представяме няколко идеи за градински алеи и пътеки, които съчетават различни подходи при оформянето им – от използването на бетон и чакъл до комбинирането на глинени плочи, оцветени речни камъни, варовикови плочи, дървени греди или нарязани на „шайби” трупи.