Макар че вече сме засягали темата за градински декорации с колела от каруци, в следващите редове ще представим няколко допълнителни идеи за употребата им. Само по себе си, колелото е многопластов символ и дори самостоятелната му употреба може да бъде приета нееднозначно. В стилово отношение обаче, използването му е препратка към кънтри или селски модел, което е знак за връзка със земята и природата. Изработката на цветарници или мебели е популярен подход, но ако разполагате с две колела, то с минимални усилия и една свързваща ги ос, може да ги превърнете в двуколка, която да се използва за цветна градинска декорация, подобно на описаните вече идеи за озеленяване с каруци.2Shares