Водата и човек са свързани неразривно, но освен тази връзка на живота има и друга – чисто естетическа и носеща душевна наслада и покой. Ромоленето на водните струи е един от най-приятните и отморяващи звуци, а видът на течаща вода е нежен като самата нея. Ето защо, идеите за градински водоскоци са толкова харесвани и често намиращи място в оформлението на екстериорни и дори интериорни пространства. След показаната вече идея за това как сами да си направите фонтан от камък, идва ред на изработката на воден кът от глинен съд ( делва, ваза, амфора или друг подходящ за артистична декорация ). Конструкцията е аналогична на вече показаната, но с една важна разлика. Тъй като в случая се използват два или повече водосъдържателни съда, то хидравличния напор изисква отвора в дъното на последния съд (преливника) през който преминава PVC или метална тръба да бъде изолиран / запечатан много добре. По този начин, благодарение на гравитационните сили, водата стичайки се от най-високата точка ще се събира в най-ниската. Начините за изпълнение са много, но основното са долен съд (водосъбирател), помпа (тласкател) със система от тръби отвеждащи към горния съд (преливник). В приложената схема е описан модел на фонтан от делва върху камъни. Това изпълнение създава илюзията за постоянно течаща и попиваща в земята вода, а всъщност имаме затворена система.
Градински фонтан от глинен съд

Начин на изработка:

Изберете мястото за монтаж на фонтана. Направете отвор за водния контейнер, утъпчете, положете дренажен пласт и го поставете. Прокопайте канал и прокарайте изолационна PVC тръба със захранващ кабел до най-близкия контакт. Свържете закупената помпа с кабела и я поставете на дъното на долния съд (водосъбирателя). Разпробийте внимателно дъното на глинения съд, прокарайте предвидената тръба и запечатайте. В този тип изпълнение е подходящо регулиращия клапан / кран да е монтиран в съда. Това ще позволи лесен достъп до него. Изберете начина за придаване на стабилност и поставете носещите / опорните греди ако са предвидени такива ( може да използвате тухли или друга здрава основа ). Те трябва да са съобразени с общата маса на пълния с вода съд и околните аранжировки. Монтирайте връзките и тръбния път, и поставете предпазната мрежа или скара. Поставете делвата и подредете декоративни речни камъни наоколо, за да прикрият конструкцията. Напълнете двата съда с достатъчно вода (долния на 2/3, а преливника догоре), включете в контакта и вашия фонтан е готов. От регулиращия кран определете силата на притока. Периодично проверявайте нивото и чистотата на водата. Съществуват и помпи, които могат да бъдат захранвани от соларни клетки, което ще направи тази система автономна. За тях, както и за всеки друг детайл, относно който имате съмнения или неясноти се консултирайте със специалист.

Градински фонтан от глинен съд