Стикери за стена Стикери за стена

Да си направиш сам градински легла от бетонни блокчета е сравнително лесна за изпълнение идея, комбинираща функционалност и красота. Функционална, защото може да се обособят множество самостоятелни зони за  растения, с различна по състав почва, а красива, защото тези зони могат да бъдат групирани по редица начини за постигане на впечатляваща визия. Идеята се базира на представената вече концепция за направа на градинка в градината, чрез оформяне на затворени площи над нивото на заобикалящия терен, в които е насипана обогатена почва за отглеждане на избрани растителни видове.

Начин на изработка:
Градински легла от бетонни блокчета

В най лесния и бърз за изпълнение вариант се оформя квадратна или правоъгълна рамка от бетонни блокчета, в която се поставя избраната почва. Естествено, теренът върху който се изгражда трябва да е подготвен – подравнен и стабилен, а преди полагането на пръстта е добре да се постави слой, които да отделя почвата в леглото от основната за терена. Може да се постави и предпазна мрежа (против къртици), а в зависимост от предвидените растения, дъното следва да е застлано с найлон, картон, слама или друга основа с по-висока или по-ниска степен на влагозадържане и оттичане. Всеки отвор на блокчетата също се запълва, превръщайки го в естествена саксия. Всичко останало е въпрос на градинарски умения.
Ако желаете да вложите артистична нотка в оформянето на градинката, оцветяването или направата на мозайка от парчета теракота или фаянс върху бетонните блокчета е добър избор.

Градински легла от бетонни блокчета

Начините за пространствено комбиниране в различни конструкции, които предоставят блокчета, дават също и възможността за изграждане на значително по-сложни композиции, съчетаващи по няколко функции – от оградна зона до зона за отдих. Това обаче е въпрос на индивидуални потребности и виждане.

Градински легла от бетонни блокчета