Стикери за стена Стикери за стена

Има различни подходи при планирането и изработката на градински езерца и ние вече сме ви представили част от тези идеи – градински езера и басейни. Описаната в следващите редове обаче, е интересна от гледна точка на това, че с подръчни материали могат да бъдат изградени няколко различни по размер  и независими един от друг басейна, но свързани в обща екстериорна група. Техниката за изработка е аналогична с предложената тук „Декоративно езерце“, но се работи с поне три различни диаметъра гуми ( напр. една тракторна и две автомобилни или подобна комбинация ). Подготовката на терена, изрязването на борда на гумите, изолирането с найлон, аранжирането и укрепването са идентични с вече описаните стъпки, но наличието на няколко размера позволява значителна свобода и артистичност при пространственото планиране и изпълнението. С лекота може да създадете различни водни нива с индивидуални растителни видове и да декорирате заобикалящото пространство в по-сложна композиция.Декоративни езера в градината