Стикери за стена Стикери за стена

Съхранението на насипни продукти в изолирана среда понякога ни принуждава да купуваме специални кутии или контейнери. Представената хитра идея обаче е едновременно и начин за спестяване на този разход, и модел за повторна употреба на празни пластмасови бутилки. Нужни са само обикновени домакински пликове и изрязаните гърла (с капачките) от PVC бутилки. В зависимост от нужният обем се избира и големината на плика, който се промушва през вътрешната страна на гърлото на изрязаната бутилка по показания начин, а след това се завива капачката. Пликът се напълва преди тази операция, докато изпразването може да е през гърлото, което ще играе ролята на дозатор. Идеята е подходяща за съхранение на всякакви насипни продукти и дори течности (особено сосове), като в последния случай трябва да се внимава с температурата, дебелината и здравината на найлоновите торбички. Това е удачен метод за замразяване на течности.

Хитра идея за съхранение на продукти