С тези идеи и съвети за дизайн на градината се надяваме да бъдем от полза за тези, които обичат растенията и цветята, и създават свое кътче на красота някъде на открито. Засягали сме най-различни аспекти на аранжирането и ландшафтното проектиране, но истината е, че ако човек има желание и време, и най-малкото късче земя му позволява да постави начало на зеления живот. Колкото повече расте площта, която претворяваме, толкова повече стават и детайлите, и комплексността на изпълнението. И както обичаме да казваме – добрата подготовка предотвратява провала. Ето защо, независимо от обема на поставените цели, ако смятате сами да извървите пътя до постигането им, следва да отделите време за подготовка. В основата винаги са растителните видове и затова, когато започнете да обмисляте идеята, ги поставете в центъра на въпросите за решаване. Почва, влажност, климатични условия, коренова система, жизнен цикъл и др. са изключително важни, за да постигнете хармонично съчетаване. Сходни и неагресивни един към друг видове могат да се композират в единни хабитати, а чрез оформяне на отделни легла в градината, могат да се получат различни зони. Помислете за нуждата от вода за всеки вид и начина на напояване. Същото се отнася и за светлината. Ако разполагате с достатъчно пространство, предвидете пътеките и алеите – форма, посоки, настилки и т.н. Ако искате ограда, помислете и за нея. Декоративни елементи или нощно осветление, алпинеум, езерце, пейка и дори беседка, възможните детайли са толкова много, че ако искате да предвидите всичко още преди да се е случило, ще е нужно много старание. Резултатът от добре изпълнената задача обаче, ще се отблагодари за всички положени усилия. Ето и няколко идеи за изпълнение: