Когато изграждаме конструкция в двора е добре да обмислим възможностите за ландшфтно планиране, които да са свързани с нея, а тези идеи за озеленяване на градина с беседка може да бъдат от помощ именно тогава. Всъщност тук ще представим цялостни концепции за оформяне на пространството, които освен цветя и растения включват и редица други декоративни градински елементи. Възможността за изграждане на езерце, мостче, алпинеум , алеи, пътеки, и т.н., е неразривна част от общата концепция за създаване на хармонична среда, която да носи душевна наслада. Тъй като градинската беседка е място за отмора, заобикалящото пространство следва да допринася в максимална степен за това.2Shares