С показаните тук идеи за беседка от камък и дърво ще се спрем върху използването на тези два основни строителни материала като основа за създаването на красив градински кът. Комбинацията от твърдата скала и мекото излъчване на дървесината е пленяваща и може би най-често употребяваната при създаването на подобни конструкции. Възможните подходи са твърде много, за да бъдат описани, а и личният творчески отпечатък би направил уникални дори два идентични проекта, изпълнени от различни хора. А вариантите за форма, размери, допълнителни декорации и т.н., още повече надграждат идеята. Ето защо ние ще покажем няколко възможни изпълнения, а детайлите ще оставим на вас.

Наличието на камък в базовата постановка, предполага и създаването на огнище, пещ или барбекю, макар и това да не е задължително. Съотношението и вплитането на двата основни компонента в цялостната визия обаче може да варира в широки граници. Това важи и за степента на тяхната обработка. Камъкът може да е дялан, речен или чисто декоративен; възможно е да е измазан или просто споен, както и дървото може да е обработено на греди, трупи или само оразмерено, импрегнирано и лакирано. Независимо обаче от стотиците детайли при дизайна и изпълнението, когато вашата беседка от камък и дърво е завършена, ще разполагате с уникален градински кът за забавления, приготвяне и/или консумация на храна, както и за почивка в красива среда.