Настоящите идеи за изработка на маса и скамейки от цели дървени трупи са своеобразен прародител на мебелния дизайн. Всъщност, на този принцип могат да се изработват и множество други мебели за градинска или интериорна употреба, като и далеч по-големи конструкции като беседки или цели къщи, но тук ще визираме само идеите за масата и местата за сядане край нея. Естествено, за целта се използва голямо количество дървен материал – значително повече от стандартно употребяваните в серийното производство на дървени маси и пейки количества, тъй като се работи с целите дървесни стволове, но крайната визия и усещане са за наистина масивни мебели. Тук няма да се спираме нито на вида на материала, нито на детайлите по изграждане на конструкцията, защото съществуват няколко различни варианта и базови подхода, а и всеки, който реши да се захване с подобна задача, следва да има опита при работа с дърво.