Показаните тук идеи за градински водоскок от глинени съдове са изключително лесни за реализация и представляват затворена водна система, в която загубата на течност е единствено чрез изпарение. Създаването на илюзия за постоянно течаща по каскадата вода е идентична като метод с вече описаната идея за Градински фонтан от глинен съд. За разлика от нея обаче, тук водния път преминава чрез преливане, а изборът на брой съдове, промени в посоката на водата, височината на водоскоците, осветление, растения и други декорации, се моделират според индивидуалното въображение. Вариациите на това изпълнение са стотици, а формите на преливните съдове и материалите, от които са направени са не по-малко, но тук ще се спрем на употребата на глинени съдове. Тъй като водата следва естествено очертания й път благодарение на гравитацията, единственото необходимо условие е да има подходяща водна помпа, която да изкачва течността от основния водосъдържателен съд до най-високата точка. В зависимост от общия обем, този водоскок може да бъде реализиран като градинска декорация или очарователен воден кът в дома. Тук ще представим няколко идеи визиращи различни изпълнения.

Тази прекрасна декорация може да бъде закупена като готова за монтаж система или изработена собственоръчно. При втория случай, всеки, който се захване с изработката ѝ ще може да вложи своя личен артистичен отпечатък.

0Shares