Стикери за стена Стикери за стена

Направата на кладенец в градината е задача, която може да има редица приложения – от чисто функционални до декоративни. В съвременния свят водата е достъпна и доставяна по различни начини, но връзката между човека и герана е силна и жива. Кладенецът е осигурявал достъпът до течността в продължение на хилядолетия и неговия символ е неоспорим, точно както е неоспорима връзката на живота с водата.
В много дворове и градини все още има съществуващи и функциониращи кладенци, а на места без централно водоснабдяване все още се правят сондажи и шахти, и независимо от това, че вече не е необходимо да се ползва макарата или ведрото, изграждането или възстановяването на класическата конструкция е предпочитан модел. Естествено, това може да се направи и с изцяло декоративна цел дори и без наличие на подземна част. При такива декоративни кладенци, завършващите щрихи могат да бъдат цветя в отвора или ведрото, да се монтира ефектно осветление и др. Има множество различни подходи при оформянето на кладенеца – форма, размери, материали, тип конструкция, обща визия и т.н., а детайлите при завършването са толкова, колкото и идеите, които могат да се родят. Тук ще ви покажем няколко артистични предложения за различни изпълнения:
Ако все пак искате вашият кладенец да напомня за основната цел, за която е служил през вековете една от сравнително лесните и ефектни за изпълнение идеи е с монтажа на водосъдържател тип отворен контейнер в долната част и малка водна помпа. Изборът на детайлите и оборудването е индивидуален, но общият замисъл е водата от водосъдържателя да бъде изпомпвана до нивото на ведрото или стряхата и посредством гравитачно преливане през един или няколко съда, да се връща обратно в контейнера, затваряйки цикъла. Ето и няколко предложения за подобна градинска декорация: