Детската стая е винаги малка, независимо от всички опити за организиране на интериорното пространство и това е така, защото идеите на децата и тяхното въображение винаги надминават рамките на жилищното пространство. Как тогава да направим обема, с който разполагаме у дома, максимално комфортен за малките. Решението на подобна задача няма универсален отговор, а всеки един възможен такъв може да бъде подходящ. Както вече сме споменавали в статията за организиране на пространството в детската стая, възможностите за оформление на ограничени пространства са изпитание за въображението. Ето защо, преплитането на детските идеи с опита и визията на възрастните е оптималната среда за създаване на интериорни концепции. Сама по себе си задачата за максимално оползотворяване на малки площи предполага решения във височина, които позволяват постигането на по-голямо разгънато пространство. Това е една благодатна почва за неизброими експерименти. Тук, както и в статията за стаята на ученика, ще представим някои базови идеи, които могат да послужат за творческо вдъхновение.