Всеки, който желае красив двор и градина се налага да положи известни усилия и да се информира предварително за всяка стъпка. Дейностите, свързани с добрата поддръжка на площите е необходимо да бъдат съобразени с определена условия – климат (какви растения са подходящи и достатъчно издръжливи за вашия регион), състав на почвата в двора, наклон на терена, информация за подходящ тор за цъфтящи, за зелена маса, на каква височина израства всяко растение и т.н. Препоръчително е да създадете обобщена скица, съобразена с горепосочените фактори. В зависимост от усилията, бюджета и възможностите, можете да превърнете всяко необработено място в красива, зелена и добре поддържана градина. Предлагаме ви  няколко идеи за това: