Стикери за стена Стикери за стена

С настоящите идеи за озеленяване на двора, включващи планирането и изграждането на градински пътеки от камък, ще дадем няколко различни погледа към използването на естествени или обработени скални късове при оформянето на съвършени композиции. Когато разработваме ландшафтния дизайн е добре да предвидим линии за движение на хората в средата от цветя и друга градинска растителност, декорации и аранжирани кътчета, беседки, езерца и т.н., които линии ще създадат ред и предотвратят хаотичното преминаване. Използването на камък за създаването на подобни алеи е един от най-често използваните методи – от една страна заради естетическата обвързаност на скалните късове със средата, а от друга заради естествената им твърдост и устойчивост. Най-лесния подход е подреждането на каменни плочи по продължението на цялата дължина на пътя свързващ начална и крайна точка в двора, но възможността за допълнителна обработка и създаването на правилни форми от камък дава много по-широки граници на творческа изява при дизайнерското оформяне и аранжирането на тази част от градинските декорации и функционални елементи.