За реализацията на всички идеи за планиране на пространството около къщата е необходимо повече лична ангажираност и отделено време, отколкото средства или законово изискуеми документи и процедури или казано с други думи: Ако за създаването на дома и интериорното му завършване трябва да се съобразяваме стриктно с определен бюджет и регламентирани строителни норми, то за оформянето на красива екстериорна среда са нужни повече желание, вдъхновение и старание. Разбира се, подборът на растителни видове, съчетаването им, отглеждането и поддръжката им, ведно с почвени, климатични и други детайли, заедно с ландшафтния дизайн на дворното пространство, могат да бъдат голямо предизвикателство, което да изисква и професионална подкрепа, но ако  успеем да се справим с него, около къщата ще имаме една жива картина и самовъзпроизвеждаща се красота.

 

0Shares