Направата на цветарник с форма на влакче е идея, която е относително лесна за реализация в повечето от вариантите за изпълнение. Тя е красив начин за аранжиране на цветята посредством групирането им в идентични по форма съдове, чието свързване в обща композиция оформя „вагоните“ на „влакчето“. Възможностите за изработка са десетки, а за аранжиране и допълнителна украса са неограничени. Ние вече сме представяли няколко идеи за направа – от дървени трупчета и от стари щайги. Това обаче са малка част от вариантите и то предимно за домашна употреба. Ако искаме обаче да създадем подобна красота в по-големи размери и в публична полза, то може да използваме непотребни варели, бидони или други подобни съдове.
Принципите за изграждане са идентични, като основните детайли са почвата и дренирането, а другите елементи от композицията могат да варират безкрайно. Използваните съдове, оцветяване, допълнителна украса са част от възможностите за артистична изява. Друг важен детайл е направата на „локомотива“, който може да има най-различни причудливи форми и закачиви детайли. Когато всичко е готово, остава единствено изборът на цветя. Ето и няколко примера за изпълнение на подобно влакче-цветарник:

3Shares