Стикери за стена Стикери за стена

С представените по-долу идеи за хол с трапезария ще покажем една много често срещана концепция в проектите за интериорен дизайн, а именно обединяването на две близки и същевременно различаващи се по своята функционална обособеност зони в дома. Храненето, каквото е и основното предназначение на трапезарията, е акт на физиологична необходимост, която обаче е превърната в ритуал с кулинарна, естетическа и емоциоанална обвързаност. Насладата от домашно приготвени ястия, консумирани в семейна или приятелска среда е съпоставима с удоволствието от заслужената почивка след натоварен ден. Ето защо, обединяването на тези две площи е напълно логично. От друга страна, масата може да се използва и като кът за семейни игри и забавления, които са по-трудни за реализация на ниски мебели. Създавайки подобен интериорен дизайн, има редица решения, които следва да вземем. Може би, най-важното от тях е разположението на дивана спрямо трапезарната маса. Базовите комбинации са три, като са възможни и множество вариации – с лице, странично и с гръб. В първия случай, ще има постоянен визуален контакт между хората в двете зони; във втория, това ще е частично, а в третия се създава зонирана среда без директна комуникация. Възможностите и детайлите са много, както и идеите за реализацията им, а това са няколко примера за това:Идеи за декорация на интериора със Стикери пана за стена и мебели.