כשמגיעים גינון באזורי תזוזה טבעיים, הרעיונות לטרסות הם אלה המאפשרים להגיע לאזורים מפולסים. כמובן שגישה זו משמשת גם ליצירת מפלסים מלאכותיים, שכן לבניית טרסות יש צד פונקציונאלי ואסתטי גרידא. ניתן להבחין בכל רמה כשטח אדמה נפרד המתאים למינים צמחיים ספציפיים. מצד שני, ניתן לשלב יצירת מפלסים שונים בבניית מדרגות או ביצירת מפל מים מלאכותי. בין אם זה יהיה מעוצב ויוקם בצורה קונסטרוקטיבית עם קירות בטון אשר יצודדו מאוחר יותר ובין אם כן באמצעות שיטת הבנייה ההדרגתית המסורתית והארוכה של זמן באמצעות גינון, גינון גנים מדורגים הוא פיתרון יפהפה ומרהיב ללא ספק.