Изграждането на огнище в градината или друго открито място е сравнително лесна, но и отговорна задача. Огънят е както приятел, така и много опасен враг, поради което безопасността трябва да е водеща. Функционалността и хармонията с общото екстериорно решение – материали, цветове, форми, разположение и други детайли са задължителни, за да може този кът да носи естетическа наслада.

Първо трябва да решим къде точно ще разпложим нашето огнище. След това избираме формата, като стандартната е кръгла, но можем и да я променим, а предварителното й скициране ще ни помогне при работата. Забиваме кол в центъра на подходящото място и с помощта на канап очертаваме и маркираме границите. Изкопаваме по тях на избрана дълбочина, в зависимост от това дали искаме огънят да е на нивото на терена или малко под него. Необходимо е да нивелираме. Желателно е да направим дренажен пласт от чакъл и пясък, който ще ни позволи потушаване на пламъците с вода без опасност от прогизване на почвата. След това започваме с реденето, а ако е необходимо и зидане на избраните огнеупорни материали, започвайки от нивото на дренажа и следвайки очертанията. Използването на предварително подготвен метален пръстен за вътрешна стена (от стар казан или друг съд, оформен стоманен лист и др.п.), ще облекчи многократно усилията ни да спазваме  точността. Поставяме ред след ред чрез застъпване, като периодично проверяваме формата и нивелацията. Ако работим с по-малки камъни или огнеупорни тухли, или искаме по-обемна форма, може да поставим и втори, външен пръстен, който да дава стабилност. За ефективна вътрешна дълбочина са достатъчни 30-50 см, а дебелината и материалът на стените определя нивото на акумулиране на топлина.
Използването на дялан камък за най-горния ред от конструкцията ще ни даде много полезна площ. Декоративното оформление на заобикалящото пространство е въпрос на дизайнерско решение, но отново от гледна точка на безопасността е по-добре да е от негорими материали.

Няколко идеи за огнище в градината: “Идеи за огнище в двора и градината”.

Още една идея за изграждане на огнище с правоъгълна форма:
Изграждане на огнище