დეზი ივანოვა

..........
მონაწილეთა ფოტოების შერჩევა My Proud Photo Contest- ში.
იდეები სახლისა და ბაღისთვის.