Използването на камък при облицовката на камини, освен чисто декоративна и естетическа функция, изпълнява и ключова роля за повишаването на ефективността им. От най дълбока древност скални късове са били част от всяко огнище, тъй като освен че ограничават разпространението на пламъка, те акумулират топлина, която после отдават в продължение на часове. В наши дни технологичното развитие позволява изграждането на камини от множество различни компоненти като в почти всички случаи горивната камера е от метал, а ограждащите елементи от различни негорими материали.
Тук ще ви представим няколко идеи за декорация на камини изцяло с камък.