Изработката на каменни покриви е един от най-старите и изпитани от времето методи за завършване на различни сгради. От скалдови и обслужващи помещения до имения и замъци, този подход е доказал многобройните си качества. В почти всички случаи, каменните покриви се изработват от шистови плочи и в частност от гнайс. Гнайсът е много широко разпространена по света метаморфна скала, чиято слоеста структура получена вследствие на висока температура и налягане, освен с интересна визия, е и с превъзходни качества като строителен материал. Според произхода си, който датира на няколко милиона години, се дели на ортогнайс и парагнайс и може да има различно оцветяване, в зависимост от детайлите при образуването и състава.

У нас, срещан в Родопи, Сакар, Рила, Пирин, този материал е бил широко използван през вековете, а през последните години популярността му се завръща. Разпростанените в Родопите тикли имат множество различни приложения – от строителство до кулинария. Редените покриви от тикли, макар и относително трудни за изграждане, имат характеристики, които не могат да бъдат сравнявани с конвенционалните строителни елементи. Издържали непроменени в продължение на столетия, тези конструкции са едновременно красиви и функционални.

Това са различни примери за каменни покриви:
Каменни покриви (7) Каменни покриви (6) Каменни покриви (1) Каменни покриви (5)
Каменни покриви (8) Каменни покриви (3) Каменни покриви (2) Каменни покриви (4)