ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតផ្ទះបាយបែបបុរាណ

Снимки на кухни в класически стил

នេះគឺជាគំនិតផ្ទះបាយបុរាណបុរាណពីរបី។

លក្ខណៈពិសេសនៃផ្ទះបាយប្រភេទនេះគឺជាសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏អស្ចារ្យនៃឈើធម្មជាតិនិងគ្រឿងតុបតែងបុរាណនៅក្នុងការតុបតែងប៉ុន្តែនេះមិនចាំបាច់ជានិច្ចទេ។

За да се имитира класическа кухня, често пъти материалът е съвременен и единствено само обликът наподобява този стил. И без значение от това, важното все пак е, че има избор.

គំនិតផ្ទះបាយបែបបុរាណ៖ទំព័រ: 1 2

Translate »