ផ្ទាំងជញ្ជាំង ផ្ទាំងជញ្ជាំង

រូបថតផ្ទះបាយមានពណ៌ឆ្ងាញ់

រូបភាពផ្ទះបាយនៅក្នុងពណ៌ទន់និងពណ៌ pastel

នេះគឺជាគំនិតផ្ទះបាយមួយចំនួននៅក្នុងពណ៌ផ្កាឈូកស្លេក។

ពណ៌ស្វាយទន់ឬស៊ីផូគូស៊ីណូ។

ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឿងសង្ហារិមសម័យទំនើបនិងសម្លេងទន់ ៗ ដែលបន្ថែមការលួងលោមដល់ម្ហូបបែបសម័យ។

គំនិតផ្ទះបាយមានពណ៌ឆ្ងាញ់៖ទំព័រ: 1 2 3

Translate »