គំនិតខ្លះសម្រាប់កម្រងផ្កាបុណ្យ Easter ដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងបុណ្យអ៊ីស្ទើរ។

ពួកវាភាគច្រើនធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិ - មែកឈើសេះបង្កង់ផ្កាតាមបែបរសជាតិ។ ពួកវាអាចត្រូវបានតុបតែងតែជាមួយផ្កាបៃតងនិងផ្កានិទាឃរដូវឬបង្កើតជាសំបុកតូចមួយនៃមែកដែលដាក់ពង Easter និងការភ្ញាក់ផ្អើល។

គំនិតកម្រងផ្កាសម្រាប់បុណ្យអ៊ីស្ទើរ