ಈಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಏನೆಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು? ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಈಸ್ಟರ್ ಎಗ್‌ಗಳು, ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ವಸಂತ ಹೂವುಗಳು ರಜಾದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ, ಹಬ್ಬದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಸ್ಟರ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು.