Каруците са забравено, за по-голямата част от човечеството, средство за транспорт, но споменът за въртящите се колела е жив в съзнанието на мнозина, а възможностите за декорации в градината с тях са много. Ние вече сме показвали идеи за мебели и декорации с колела от каруца , но тук ще хвърлим нов поглед върху възможната им употреба. Положени хоризонтално на земята, колелата образуват кръг с делители, което може да бъде използвано удачно при създаване на миниатюрни градинки с декоративни растения, подправки, билки, цветя.

Обособяването на отделни малки лехички позволява разделяне на видове, почвата необходима за всеки, поливането, торенето и др. Могат да се използват и редица помощни средства за аранжиране и дооформяне, в зависимост от нуждите на конкретните растения.

Тази идея може да бъде и доразвита, и приложена в по-голям мащаб, като се запазва формата, а за изграждането да се използват различни материали и подходи, като например чрез направата на легла за растенията от дърво или друг материал и обособяването на отделни зони.