таш, пайдубал менен куруу жана жарым-жартылай башка максаттар үчүн пайдаланылышы мүмкүн дубал аянты менен курчалган чатырынын Бул идея. бакчада мындай төгүлгөн Бул максатка түрдүү көз караштар бар жетишүү үчүн туруктуу жана бирдей укукта муктаж үчүн. Курулуш же таш менен курчалган кооз тандоолордун бири болуп саналат, ал эми биз бир нече жолу айткандай, жыгач менен айкалышы билдирүү үчүн зор мүмкүнчүлүктөрдү берет.

жолугушуулар үчүн иштелип чыккан болсо да, оюн-зоок, бул аймак тышкары, кээ бир адамдар үчүн даярдоого жана азык-түлүк жаратылышка керектөөнүн жылуу айы үчүн негизги ашкана болуп калат. Ошондуктан, аймактагы бир аз бөлүгү жабылышы жана алыскы сактоо чөйрөсүндө пайда жана ички колдонуу үчүн иштелип чыккан эмес, ашкана буюмдарын пайдаланууга мүмкүндүк берет.