An Steisi

..........
Катышуучулардын Тандалган сүрөт сынагы "Менин сыймыгы".
үй жана бакча өткөрсө болот.