Ландшафт (от немски – Landschaft) е определена територия представляваща система от всички съставни компоненти, която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. Планирането на тези зони се отнася както за големи райони, така и за индивидуални дворни пространства. На любителско ниво, всеки един ентусиазиран собственик на градина с малко средства и помощ може да промени облика ѝ. Това може да се направи по много различни начини – от зониране на съществуващия двор, до изграждане на градинки в градината. Представяме ви една идея за комбинация на тези два подхода при сравнително ограничена площ.
Ландшафтно планиране на двора