Стикери за стена Стикери за стена

Показаните тук идеи за басейн демонстрират един по-различен подход при планирането на подобен градински кът, а именно интеграцията на водната среда в общата концепция за ландшафтен дизайн. Басейнът не се разглежда единствено и само като място за плуване, а като неразривна част от природата. Така както естествените водоеми са в хармонична връзка с пространството около тях, така и в тези дизайни се търси постигане на подобна симбиоза. Естествено, когато говорим за изкуствена водна площ, има нужда от редица условия, за да се избегне застояването на водата и заблатяването. Използването на различни помпени и филтриращи системи, осигуряващи циркулация е задължително, а това означава сравнително скъпо изграждане и поддръжка, но в зависимост от възможностите и обема, ако подобно съоръжение бъде изградено в двора, красотата и насладата, които то ще дари, ще компенсират многократно разходите.