Den Desi Ivanova

..........
Ausgewielte Fotoen vun de Participanten am My Proud Photo Contest.
Iddie fir Heem a Gaart.