Изложба на цветя – Печерски парк,
“Певческо поле”, Киев
по поречието на р.Днепър

Лебед от рози