Много често, когато седнем във фотйола с питие, четиво, телефон, дистанционно или с всички тях, имаме нужда от масичка, на която да ги поставим при нужда, а същевременно да са ни под ръка. Меката странична облегалка може лесно да стане подходяща основа за това по един елементарен начин, а именно чрез изработка на дървен профил, който да ни даде необходимата стабилност и площ. Тази идея може да внесе много удобство без да нарушава по никакъв начин интериорното пространство. Подобна масичка се поставя и премахва с лекота, а обемът ѝ позволява, когато няма нужда от нея, да бъде поставена навсякъде. Има различни начини за реализция на идеята, но независимо от избора, всички те са сравнително лесни и бързи за изпълнение.
Начин на изработка:


Естествено, дори и най-лесната идея има нужда от обмисляне на детайлите преди началото на изпълнение. В случая, тъй като се търси стабилна равнина, има два основни подхода, като в единия се използва закрепване на самата облегалка, а в другия на пода. И в двата основното е П-образния профил. В зависимост от плана за изпълнението, детайлите при изработката могат да се повече и съответно да усложнят начинанието.

При закрепване на облегалката стабилността на масичката се определя от прецизната работа, като основните размери А, В и С трябва да се съобразени с конкретната облегалка и да гарантират максимално точно прилепване на профила към нея.

Когато масичката е свободностояща на пода, възможностите за направа на странични или напречни отделения са значително повече. От друга страна, при тези модели, освен възможността за по-голяма площ за съхранение, самият дизайн позволява разностранната употреба на масичката и като самостоятелна мебел.