Метеора (гр. Μετέωρα) – е един от най-големите манастирски комплекси в Гърция, прославен с уникално разположените си манастири на върховете на огромни скали. От някога двадесет и четирите манастира в Метеора днес действащи са само седем.

Това е удивително място в Централна Гърция, където все още е жива втората по големина и по важност (след Света Гора) монашеска република, обитаваща манастири на върховете на грандиозни, устремени към небето, скални кули. Метеора е едно от най-привлекателните места за поклонници и туристи в Гърция. Там, сред гъстата тъмнозелена маса на дърветата се извисяват около 60 на брой гигантски (високи до 300 метра) скали, придобили през вековете вид на извисяващи се към небето кули с разнообразна форма.