Осветлувањето е составен дел од ентериерот. Соодветниот избор на тела за осветлување и нивната локација зависи од атмосферата и удобноста на домот. Ако преферирате нешто пообично, можете да ги проверите нашите предлози за убави ламби и осветлување.

Неколку уметнички дизајни за тела за осветлување.