Радостин Алчев


..........
My Proud Photo тэмцээнд оролцсон хүмүүсийн сонгосон зургууд.
Гэр, цэцэрлэгт зориулсан санаа.