Ханын наалт Ханын наалт

Коридорын болон хонгилын зураг, санаа

Коридор ба хонгилын зураг

Энд пастелийн өнгөт коридор, дизайны өөр хандлагыг санал болгож байна.

Зарим интерьерүүд дээр түдгэлзүүлсэн тааз, гэрэлтүүлгийг анхаарч үздэг бол зарим хэсэгт ашигласан хана, материалыг чимэглэдэг.

Коридорын санаа ба гэрэл зураг:Хуудас: 1 2 3

Translate »