Улаан өндөгний баярын чимэглэл бүхий гоёмсог чимэг хийх зарим санаанууд.

Тэдгээрийг ихэвчлэн байгалийн материалаар хийдэг - чимэг, чимэг, цэцэг, чимэг чимэглэлийн хэв маягаар хийдэг. Тэд зөвхөн ногоон байгууламж, хаврын цэцгүүдээр чимэглэгдэж, эсвэл Улаан өндөгний баярын өндөг, гэнэтийн бэлэг барих жижиг мөчир үүр үүсгэж болно.

Улаан өндөгний баярын ванны санаа