Стикери за стена Стикери за стена

Малкото княжество Монако заема само два кв. км площ от Френската ривиера и е втората най-малка държава в света. Състои се от четири квартала, като най-известен е Монте Карло – основна жилищна и курортна област. Има население от почти 37000 души, не разполага с почти никакви ресурси, развива лека промишленост в скромни мащаби, но за сметка на това е водеща страна в областта на туризма, най-вече луксозния. Недвижимите имоти са с едни от най-високите цени в света, а легендарното казиното на Монте Карло (основано през далечната 1865 г.) е обявено за най-престижното и луксозно казино на планетата. Освен с прекрасни условия, богатите туристи ежегодно се привличат с многобройни и класни спортни и културни прояви. Ниските данъци и облекченият банков режим ги стимулират допълнително и немалка част от тях стават постоянни жители на княжеството.