Подреждането на масата за хранене е съвкупност от подбор на множество елементи и всеки един от тях има своето значение, независимо дали става въпрос за цвета и мотивите на покривката, подреждането на приборите или допълнителните декорации. Идеите за оформлението на трапезата са безброй и в зависимост от индивидуалното творческо усещане се определят и детайлите в това начинание. Тук ви представяме  още четири начина за артистично сгъване на салфетки.„Куверт“
1. Поставете салфетката с лицевата страна надолу. Загънете левият ъгъл до центъра.
2. Сгънете наполовина – отляво надясно.
3. Отново свийте през средата, този път по хоризонталната ос като подвиете долната част под горната.
4. Завъртете на 45 градуса и превийте горния ъгъл по показания начин.
5. Подпъхнете страничните ъгли под салфетката.
„Шлейф“
1. Сгънете по диагонал.
2. Изравнете с прегъване левия и десния ъгъл на триъгълника с върха му.
3. Сгънете наполовина по хоризонталната ос.
4. Свържете левия и десния ъгъл зад салфетката, като „легнат“ един в друг.
5. Обърнете фигурата. Гледащите нагоре остри ъгли превийте съответно наляво и надясно.
Поставете салфетката вертикално.

 

„Лилия“
1. Сгънете по диагонал.
2. Изравнете с прегъване левия и десния ъгъл на триъгълника с върха му.
3. Сгънете салфетката наполовина по хоризонталната ос.
4. Сгънете наобратно върха на горната част на триъгълника.
Поставете салфетката вертикално като свържете страничните ъгли със застъпване.
„Мегафон“
1.Сгънете салфетката наполовина.
2.Сгънете отново салфетката в същата посока.
3.Свийте и двете страни на получения правоъгълник симетрично надолу.
4.Обърнете обратно и прегънете ъглите.
5.Свържете сгънатите ъгли.