Всеки може да си направи аквариум от стар телевизор, но има две важни условия – първото е да обичате декоративни рибки и да можете да се грижите за тях, а  второто е да разполагате със стар телевизионен приемник с кинескоп. Много хора са привързани към старите си телевизори, които впечатляват с обем и тежест, и не се разделят с тях, а ги прибират някъде с неясна бъдеща цел. Ето защо, ако имате слабост към домашни аквариуми, тази идея може да помогне с предложение за повторна употреба на амортизирания сандък с морално остаряла електроника.

Начин на изработка:

Направи си аквариум от стар телевизорПърво, както винаги сме твърдели, е планирането на работата. Трябва да се извадят всички части от вътрешността на телевизора и да се пресметнат точните размери. Желателно е да се предвиди място за системите за поддържане на подходяща среда в аквариума – кислород, филтрация, нагряване и др. Осветлението е друга важна част, която следва да се обмисли. Тъй като поддръжката на аквариума изисква изисква лесен достъп, то горната част на телевизионната кутия трябва да се освободи и направи годна за отваряне. Трябва, също така, да се провери внимателно за здравината на конструкцията, тъй като натоварването от водната маса ще бъде значително. Изработката на аквариума по зададена форма и размери може да бъде направена от стотици специалисти, които също да консултират относно монтажа и укрепването, след което да се направят тестовете с вода. Ако всичко е наред, остава само да аранжирате този малък воден свят и да поставите обитателите му.