Арка от цветя в градината може да си направи всеки, който има желание и вдъхновение за създаване на подобна неустоима красота. Различни видове арки са широко използвани през вековете в различни строителни конструкции и тяхната специфична форма, в зависимост от детайлите при изпълнението, се асоциира с класическа хармонична завършеност на монументални сгради – храмове, имения, дворци и палати. Използването на сводеста структура в градинските декорации е сравнително лесно за изпълнение, ефирно и същевременно стабилно. Независимо дали ще са два свързани помежду си свода или цял тунел, те дават благодатна почва за оформяне на изключително красиви куполи от цветя – своеобразен преход между два свята. Самите детайли при изпълнението могат да варират, както като използвани материали, така и със специфична форма и орнаментика. Полукръгли, островърхи, параболични, елиптични, с различни центрове и т.н. са част от характерните за различните региони и култури изпълнения.


Практическата изработка може да бъде от много различни материали, но като елемент от градинския дизайн най-често използваните са дърво и метал. В зависимост от конкретния материал и предвиждано натоварване се определя и начина на закрепване към земята. Това обаче е само техническата част от работата. Когато става дума за растения и цветя, и тяхното хармонично комбиниране в симбиотична цялост, идват специфичните градинарски умения, защото сътворяването на подобна прелест е подчинено на много конкретни знания и умения.