Стикери за стена Стикери за стена

Направата на артистична чанта от найлонови торбички е много лесна задача за хора с минимален опит в плетенето. Представената идея за изработка на подобен аксесоар се базира на закупени готови разноцветни торбички, но това творческо ръкоделие може да бъде реализирано и с употребявани такива, което ще има едновременно художествено-занимателен и рециклиращ ефект. Единственото условие е да се подбират полиетиленови пликове с приблизително еднаква плътност, за да се получи по-лесно равна нишка.

Необходими са значителен брой едноцветни или разноцветни полиетиленови торбички, линийка и ножица или макетен нож, кука за плетене, артистични декорации по желание, допълнителни аксесоари – дръжки, цип, подплата и др.

Начин на изработка:


Направи си чанта от найлонови торбички

Основата на идеята се базира на изграждането на нишка от найлон, с която се плете. Това става чрез прегъването по ширина на торбите, отбелязването на равни ивици и разрязването им. Разрязването по широчина образува множество пръстенообразни ленти от полиетилен, които впоследствие се свързват една за друга, чрез сплитане по посочения начин. Както отбелязахме по-горе е добре плътността на торбичките да е еднаква, но ако дебелината им се разминава, то разрязвайте по-плътните на по-тесни ивици. Така дебелината на нишката за плетене ще се балансира. Не стягайте прекалено, за да не се скъсат. Комбинирайте цветовете според вижданията си или работете в една гама. Когато имате достатъчно дълга нишка навийте на кълбо, а останалото е просто плетене на една кука – дъно, стени, капак и свързването им. Може дори да пришиете цип и/или подплата, да добавите артистични аксесоари, интересни дръжки. Когато сте наясно с модела и имате опит в плетенето, изпълнението е лесно.

На този принцип могат да бъдар изплетени от обикновени пазарски или плажни чанти, до невероятно находчиви и сложни за изпълнение модели. Ето няколко примера за това:

Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички
Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички Направи си чанта от найлонови торбички