Представената в следващите редове идея, за това как може да се направи градински котлон от бетонни блокчета, е по-скоро забавна и находчива, отколкото практична, но човек никога не знае кога може да му влезе в употреба. Тя показва нагледно как от остатъчни строителни материали може да се създаде мини-огнище, което чрез използването на естествената тяга на коминното тяло да бъде употребено като котлон. В зависимост от наличните бетонни блокчета може да се конфигурират един, два или повече котлона. Естествено, необходими са ви и допълнителни елементи – в случая решетки от газова печка, които да осигурят свободното преминаване на въздушната струя, когато котлона се използва.

Начин на изработка:

Начин на изграждане:Направи си градински котлон от бетонни блокчета

В зависимост от наличните бетонни блокчета може да направите различен брой котлони, като единственото условие е да се получи обърната Г-образна горивна камера, в чиято сгъвка и съответно най-ниска точка, да се осъществява горенето, а естествената възходяща тяга на коминното тяло да отвежда пламъците до най-високата точка. Там трябва да се монтира ограничител, който да не позволява коминът да бъде затворен от поставен върху така получения котлон съд. Детайлна представа за начина на изработка може да откриете и в това видео: