Да си направиш воден резервоар в градината може да е от решаващо значение за развитието на растенията и цветята в период на засушаване. Дори това да не се случи, събирането и използването на чиста дъждовна вода е освен икономически изгодно, също така и природосъобразно. Представената идея визира концепцията и може да бъде изпълнена с редица различни материали, детайли и обем. Основното са водосъдържателните съдове, като за целата най-лесно е да се използват затворени пластмасови бидони или варели. Необходими са още и съответните водни връзки между тях, решетка или друг филтриращ елемент на входа на системата. Целта на този детайл е да предпазва от попадането на листа или други предмети, които биха могли да се утаят и евентуално задръстят водните пътища. За връзките могат да се използват гумени уплътнения, но и намазването на контактните площи със силикон е достатъчно в повечето случаи. На изхода на системата се монтира спирателен/и кран/ове и съответните преходници за връзка с градински маркуч или система за капково напояване.

Начин на изработка:


Направи си градински воден резервоар

Тук ще визираме система от два водосъдържателя (А), но те могат да бъдат и много повече, в зависимост от нуждите, възможностите и обема валежи. Последното е необходимо да бъде съобразено, защото е безпредметно изграждане на подобна система за събиране на дъждовна вода ако не са налице необходимото количество валежи. Трябва също да се съобразят и възможностите за източването и зазимяването на водосъдържателите (А). Те трябва да са поставени на стабилна основа под улука. В оптималния вариант, връзката между тях (С) е откъм дънната им част, но може да е в най-ниска странична точка. През разпробитите отвори (С) се поставят свърващи PVC тръби (Е) и връзки между тях (а, D). Тези тръби ще осигурят еднакво ниво на водата в съдовете. Както вече споменахме, на входа на системата или там където влиза дъждовната вода трябва да се монтира филтрираща решетка (d), а в един от съдовете, независимо от техния брой, трябва да има и преливна тръба (е). Тя ще гарантира, че при достигане на определено ниво на водния стълб в контейнерите, излишната вода ще се самоизлива. Точките на свързване между детайлите се изолират посредством уплътнения (В) или силиконова намазка. На изхода се монтира спирателен кран (b).

Направи си градински воден резервоар