Стикери за стена Стикери за стена

Както вече сме описвали, направата на открито градинско барбекю е лесно постижима задача, стига да има добро планиране и сръчни ръце. Настоящата идея е изпълнена поетапно и собственоръчно от едно семейство в техния двор. За разлика от предложеният вече метод за направа на градинско барбекю, тук концепцията се доближава по-скоро до конструирането на градинска пещ, тъй като се изгражда стабилен, термоизолиран плот, но без камера. Ако смятате да сътворите подобно огнище, планирайте детайлите преди да започнете работа и се консултирайте със специалисти за етапите, в които нямате опит и/или знания.

Начин на изработка:
Направи си открито градинско барбекю
Тъй като конструкцията е относително тежка, трябва да се излее постамент, върху който да се гради. Самото изграждане на носещите стени е от готови бетонни блокчета, като от тях е направено и едно ниво под самото огнище, където може да се складира съда за пепелта или да се постави врата за контролиране на възходящия въздух. Върху блокчетата е поставена армирана бетонна плоча със същите размери и с централен отвор за въздуха, който е покрит с метална скара. Над плочата, чрез кофражни елементи са изляти ограждащите стени на огнището, поставени са огнеупорните тухли и са фиксирани с Г-образен метален профил. Между тухлите в основата е оставено достатъчно разстояние, за да се осигури приток на свеж въздух отдолу. Всичко е измазано, а отстрани е поставено декоративно пано. Така завършеното барбекю може вече да бъде запалено. Единственото, което трябва да се реши е как да се закрепи скарата и какви продукти да се сложат върху нея.

Идеята е реализирана и показана от семейство Морган на http://www.fornobravo.com.