Да си направиш сам градинско барбекю е сравнително лесна задача. За разлика от пещите и камините, където формата на горивната камера, коминното тяло и редица други детайли изискват майсторска намеса, изграждането на открито огнище на дървени въглища е достъпно за почти всеки с опит в зидането. Както и при всички други съоръжения, доброто планиране е в основата на успеха. Пълното осмисляне на детайлите преди работа по същество, ще гарантира ефективен резултат. Едно от най-важните неща е мястото, където барбекюто ще бъде разположено. Не съществува универсална формула, тъй като всеки дом и градина имат своите специфики. Те са от съществено значение и при закупуването на готови за сглобяване конструкции. Основното, и може би най-важно нещо, е избраното място да е далеч от други запалими материали. Останалите детайли не са толкова значими при този вид открити огнища.

Начин на изграждане:


Направи си сам градинско барбекю

В началото на всяко съграждане е планът. Той е идеята, около която ще се създава. Най-добре е да бъде в мащаб, т.е. да включва реалното съотношение между размерите на конструкцията и тези на мястото, където тя ще се изгражда. Определете разположението на барбекюто, като вземете предвид общия дизайн на двора – основа, точни разстояния и т.н. Основните детайли са скарата и тавата за въглищата. Ето защо, планирането ви може да започне от тези размери. Изберете правоъгълна тава (или ламарина) с размерите на скарата. Може да я закупите готова или да ви бъде изработена по поръчка. Важното е металът да има необходимата дебелина, за да издържа на високата температура на дървените въглища и да не прегаря. В зависимост от тези размери предвидете и останалите. Ако желаете, може да включите един или два помощни плота встрани от основната структура. Височината им е желателно да е между 65 и 85 см. Около същата височина трябва да се пресметне и разполагането на основната скара, а мястото за въглищата на около 12-15 см под нея. Добре е също така да се включат и опори за поне една, по-високо позиционирана скара, която ще се ползва за продукти нуждаещи се от по-ниска температура. Височината на ограждащите стени трябва да е поне 30-40см над нивото на огъня. Необходима ви е също и стабилна основа, върху която да се иззида вашето барбекю. Добре утъпкана, нивелирана и застлана с камък или плочи почва ще е достатъчна, но ако теренът е несигурен е по добре да изградите постамент (В), стабилизиран с арматурна скара (А). Когато сте готови с детайлите по плана, пресметнете необходимите материали, вкл. брой и размер на тухлите (С) и декоративни каменни или мраморни елементи (D) и плот, ако предвиждате такива. След като осигурите нужните ви за работа материали и инструменти, според начертания план, може да пристъпите към работа по същество. Най-важните инструменти в това начинание са рулетката и нивелира, защото трябва постоянно да се проверяват размерите (разстоянията) и нивото на стените. Не трябва да се допускат изкривявания или разминавания. Опорните точки за тавата за въглища и за скарите може да се направят от тухли поставени под 90° спрямо основните или от специални държачи. Работете бавно и с мисъл към детайла, оставяйте необходимото време за стягане на строителните смески. При нужда се консултирайте със специалисти. След окончателното завършване почистете детайлно и оставете конструкцията да съхне няколко дни преди да монтирате металните елементи, а след това се наслаждавайте на приготвените на открит огън ястия.